Gümrük müşavirlik hizmeti ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer yasal düzenlemeler ve bunlarda yapılan değişiklikler yayımlandıkları tarihte uygulamaya konularak gümrük işlemlerinin bunlara uygun olarak yapılması sağlanması kalite hedeflerimizin en başında yer alır. Bu sayede sonradan kontrol olarak nitelendirilen denetimlerde müşterilerimizin sorun yaşama olasılıklarını en asgari düzeye düşürmeyi prensip haline getirerek hizmetlerimiz sürdürüyoruz.