• Ulusal ve uluslar arası yasal mevzuata uygun şekilde , çalışma ilke ve standartlarımızdan ödün vermeden müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutarak hizmet vermek
  • Başarısızlığı olgunlukla kabul edip bir daha yaşanmaması için önlemler almak,
  • Çalışanlarımızın  her zaman için kendilerini geliştirmelerine yönelik hizmet içi eğitim almalarını sağlayarak mesleki bilgilerini  değişen mevzuat doğrultusunda geliştirmek.
  • Mesleki bilgi ve tecrübelerimizi geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunmak
  • Toplum ve çevre çıkarlarını her zaman gözetmek ve müşterilerimizin çıkarları doğrultusunda işleyişi sağlamak
  • Müşterilerimizin memnuniyetini her zaman için temel ilke olarak belirleyip , mevzuata uygun şekilde gereksinimlerini karşılamak.